Sempozyum Hakkında

 

       SEMPOZYUM PROGRAMI         KABUL EDİLEN BİLDİRİLER     
           

ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU
11-12-13 Mayıs 2017
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

Ahıska Türkleri, 19. Yüzyıldan günümüze kadar farklı coğrafyalarda çeşitli göç, savaş ve sürgünleri yaşamaları nedeniyle özgün bir sosyal tarihe ve kolektif hafızaya sahip bir topluluktur. Farklı siyasi coğrafyalarda yaşamlarını sürdürmeleri, göç ettikleri yerlerde kimliklerini ve kültürel özelliklerini korumaları nedeniyle araştırmacıların ilgisini çekmiş ve bu nedenle Ahıska Türkleri’ni konu edinen çalışmalar son yıllarda artmıştır. Bugün Ahıska Türkleri yaşadıkları farklı ülkelerde tarihsel, filolojik sosyolojik, iktisadi, hukuksal ve politik boyutları olan çeşitli sorunlarla uğraşarak yaşamlarını sürdürmektedir. 11-12-13 Mayıs 2017’de Erzincan Üniversitesi’nde düzenlenmesi planlanan Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu’nun başlıca amacı Ahıska Türkleri üzerine disiplinlerarası bir perspektifle çalışan araştırmacıları bir araya getirmektir. Sempozyumda sunulan bildiriler kitaplaştırılacaktır.

Sempozyum Dili:
Türkçe, İngilizce ve Rusça.

Katılım Şartları:
Sempozyumda başvuru ücreti alınmayacaktır. Gidiş-geliş masrafları katılımcıya aittir. Diğer giderler organizasyon tarafından karşılanacaktır.

Sosyal Program:
İlerleyen tarihlerde ilan edilecektir.

 

ahiska-sempozyum3-web