Sekreterya

 • Öğretim Gör. Necibe ŞEN
 • Okutman Kürşat BAYRAKTAR
 • Arş. Gör. Özgür Aydın BEKAR
 • Arş. Gör. Melek ERYENTÜ
 • Arş. Gör. Ozan Arif KESİK
 • Arş. Gör. Namık Kemal HASPOLAT
 • Arş. Gör. Süha KONUK
 • Arş. Gör. Mehmet Akif ÇETİN
 • Arş. Gör. Bilal KAYAOĞLU
 • Arş. Gör. Ömer ASLAN
 • Arş. Gör. Salim Sercan SARI
 • Arş. Gör. Ebubekir DÜZCAN
 • Arş. Gör. Muhammed Enes YANIK